Om Business and Tech - Business and Tech

Om Business and Tech

Business and tech är en satsning från Mediaplanet. Här samlas djupdykande artiklar, populärvetenskaplig information och inspirerande porträtt med ett gemensamt fokus – svensk företagsverksamhet och teknologisk innovation.

Vi ämnar att stärka svensk innovationstakt via denna plattform. Detta gör vi tillsammans med ledande experter och influensers genom reportage, artiklar och fallstudier som speglar aktuella händelser. Vår målsättning är att informera, utbilda och engagera våra läsare.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du vill positionera ditt varumärke på Mediaplanets starkaste hub inom företagande och teknologi.

Kontakta oss på:

redaktionen@mediaplanet.com  |   www.mediaplanet.com